Roger Gyllin

Professor at Department of Modern Languages; Slavic Languages

Telephone:
+46 18 471 12 96
E-mail:
Roger.Gyllin@moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA
Available:
Efter överenskommelse

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

1942 född i Örebro
1967 Fil. kand., Uppsala universitet
1971 Fil. mag., Uppsala universitet
1991 Fil. dr. i slaviska språk, Uppsala universitet
2000 Docent i slaviska språk, Uppsala universitet
2008 Professor i bulgariska, Uppsala universitet

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har i min forskning i första hand ägnat mig åt det moderna bulgariska litteraturspråkets historia, det bulgariska språkets struktur och bulgarisk lexikologi men även åt relationen mellan språk och identitet, kulturella kontakter mellan Bulgarien och Sverige samt litteraturvetenskap.

Min doktorsavhandling berör frågan om när man skall anse att det moderna bulgariska litteraturspråket tar sin början. Avhandlingen är dels en metodstudie tillämpbar på litteraturspråks/standardspråks framväxt generellt, dels en konkret tillämpning av metoden på bulgariska. Studien visar att det bulgariska litteraturspråkets genes inte skall sökas i en välkänd patriotisk historiebok från 1762, vilket varit den dominerande bulgariska uppfattningen, utan i 1600-talets religiösa texter, damaskinerna.

I flera arbeten analyserar jag den bestämda artikeln i bulgariskan ur språklig och vetenskapsteoretisk synvinkel. Jag har vidare bland annat behandlat översättningsproblematik, ordbildning, vokalreduktion, bulgariska fågelnamn jämfört med svenska och engelska, fotbollsterminologi samt de metodproblem som uppstår vid bestämning av lexikaliska enheter.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Roger Gyllin

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin