Karin Bengtsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Ecology and Genetics; Plant Ecology and Evolution

Telephone:
+46 18 471 83 53, +46 498 10 83 53
Mobile phone:
+46 70 383 12 55
E-mail:
karin.bengtsson@ebc.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
SE-621 57 Visby
Sweden
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
SE-621 67 Visby
Sweden

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetslektor vid Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, med arbetsplats Campus Gotland. Jag har undervisat på och utvecklat kurser i ekologi, naturvård, miljövård och hållbar utveckling under flera decennier vid UU, SLU och dåvarande Högskolan på Gotland. Mitt forskningsområde är naturvårdsbiologi, särskilt populationsdynamik hos växter med begränsad utbredning och hur de påverkas av klimatförändringar, markanvändning och betestryck. En av de arter jag studerar är gotlandssolvändan! Jag är också engagerad i arbetet med och för hållbar utveckling i olika sammanhang. Ett alltid högaktuellt gränsöverskridande område där Uppsala universitet Campus Gotland kan stärka sin roll och bidra till en bättre värld.

Sedan 2014 är jag programansvarig för Kandidatprogram i miljövetenskap 180 hp som ges på Campus Gotland. En utbildning grundad i naturvetenskap men breddad till att behandla de komplexa miljöfrågorna ur en rad olika perspektiv.

Karin Bengtsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin