Elisabeth Långström

Education coordinator at Biology Education Centre

Telephone:
+46 18 471 13 23
Mobile phone:
+46 70 167 90 52
E-mail:
elisabeth.langstrom@ibg.uu.se
Visiting address:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postal address:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Short presentation

I work as study director at IBG with special focus on courses and programmes on Bachelors level, and on teacher education. I am responsible for handling plagiarism and cheating at all the biology courses and programmes.

I have a background as a researcher in Systematic botany and teach on the teachers training programmes.

Keywords

 • boraginaceae
 • botanik
 • botany
 • communication
 • echichilon
 • echiochileae
 • extern kommunikation
 • fusk och plagiat
 • information
 • intern kommunikation
 • medarbetarportalen
 • nyhetsbrev
 • plagiarism and cheating
 • studierektor
 • study director
 • undervisning
 • webb
 • webmaster

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Undervisning

Min undervisning sker i samarbete med Avdelningen för systematisk biologi på EBC och på kurser som ges av IBG. Jag är kursansvarig för kurserna Naturkunskap och didaktik 15 hp, Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 30 hp, Yrkespraktik 15 hp, och undervisar på kursen Floristik och faunistik 7,5 hp. Jag brukar också hålla botanikföreläsningar på kursen Biologi A 22,5 hp, hålla föreläsningar om fusk och plagiat, hur man gör bra postrar samt handleda examensarbeten för lärarstudenter.

Bakgrund

Jag studerade större delen av min biologutbildning vid Uppsala universitet med ett kort avbrott för att studera skogsbiologi och skogsvård i Umeå. Mitt forskningområde är systematisk botanik. Jag doktorerade på strävbladsväxter (familjen Boraginaceae) 2002. Efter min doktorsavhandling skapade jag tre Internetbaserade kurser: en Linnékurs på svenska, en farmakognosikurs och en Linnékurs på engelska, och jag skrev två åtgärdsprogram för hotade gräsarter åt Naturvårdsverket. Därefter jobbade jag som informatör för EBC och senare som ordinarie informatör åt IBG. Jag har hela tiden undervisat och tillträdde 2017 som Studierektor vid IBG.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Elisabeth Långström

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin