SYLFF-stipendier

En kommitté som utses av rektor är ansvarig för förvaltning av SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) och utdelning av stipendier. Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan är ordförande i kommittén och Norah Avielle vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap är koordinator.

SYLFF-kommittén sammanträder den 20 november för att fatta beslut om utdelning av medel 2024.

Utlysning av SYLFF post doc-stipendier 2024

Medlemmar i SYLFF-kommittén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin