Om samhällsvetenskapliga fakulteten

Fakulteten ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning.

Bredd, djup och hög internationell klass

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet spänner över samhällsvetenskapens tre centrala fält – beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap. Fakulteten ser kombinationen av bredd och djup i ämnen och kunskapsområden som sin främsta styrka.

Grundutbildningen omfattar både fristående kurser och program på såväl kandidatnivå som magister- och masternivå. De fristående kurserna utgör omkring 30-35 procent av utbildningsutbudet.

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, inom vissa områden världsledande, som exempelvis Uppsalas konfliktdataprograms databas, internationell företagsekonomi och Uppsala barn- och babylab.

Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till två campusområden, Ekonomikum och Gamla torget. Dessutom finns verksamhet vid Engelska parken, Blåsenhus, kvarteret Munken, Biomedicinskt centrum och på Campus Gotland.

Institutioner och enheter vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 6144
  • Omsättning utbildning: 390 mnkr
  • Omsättning forskning: 550 mnkr
  • 17 sökbara utbildningsprogram på grundnivå
  • 17 sökbara utbildningsprogram på avancerad nivå
  • Fler än 300 kurser

(siffrorna gäller 2022)

Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Följ gärna Uppsala universitets alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Alumnföreningar inom humaniora och samhällsvetenskap

Jobba hos oss

Vill du bli kollega med de främsta experterna? Vi är alltid öppna för att ta emot nya, framstående kollegor.

Jobba hos oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin