Föreningar inom humaniora och samhällsvetenskap

De föreningar med beskrivningar på svenska kommunicerar med sina medlemmar på svenska, och de med beskrivningar på engelska kommunicerar med sina medlemmar på engelska.

För studenter som är eller har varit studenter, arbetar eller har arbetat, vid Teologiska institutionen.

Alumnicus är alumniföreningen för dig som är personalvetare eller jobbar inom HR och vill ha kontakt med dina gamla kursare. Vi brukar ses en gång per år och stöttar våra studenter främst genom workshops och mentorskap.

Alumnicus på LinkedIn

BETA är alumninätverket för de som har gått beteendevetenskapligt kandidatprogram eller plockat ihop en egen examen inom beteendevetenskap på UU. Nätverket ämnar att främja studenters kontakt med yrkesverksamma alumner samt för alumner att hålla kontakt med varandra och programmet.

EDU alumn - för alumner som har en examen från något av Uppsala universitets lärarprogram eller läser på lärarprogrammets sista termin. Nätverkets målsättning är att bidra till inspiration, nätverkande och professionsbyggande för lärarutbildade.

EDU alumn

Föreningen för före detta studenter vid Företagsekonomiska institutionen. Syftet med föreningen är att främja kontakter mellan tidigare studenter, nuvarande studenter och lärare/forskare vid Företagsekonomiska institutionen.

FEK Alumni

The primary mission of the Gotland Game Alumni Association is to cultivate a dynamic, supportive, and valuable network for alumni from the Department of Game Design at Uppsala University, Campus Gotland. Furthermore, our aim is to facilitate a smooth transition for recent graduates into the games industry, leveraging the collective experience and knowledge of our members.

Additionally, we are dedicated to contributing to the Department of Game Design in meaningful ways, focusing on areas such as educational advancement, entrepreneurial development, and research innovation. By fostering these connections and initiatives, we aim to create a thriving ecosystem that benefits both our alumni and the department.

Gotland Game Alumni

Föreningen för alla som är eller har varit studenter, jobbar eller har jobbat på institutionen för informatik och media. Föreningen är även öppen för alumner som studerade eller jobbade på institutionen tidigare då institutionen hade andra namn som exempelvis informationsvetenskap, ADB och datalogi, informationsbehandling och sociologiska institutionen.

IM Alumn

The alumni association is open to all former and current students of the master's degree program in Religion in Peace and Conflict. The association aims to promote contact between students and to forge links between current and former students.

Förening för alumner från Mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Syftet med föreningen är att stärka samarbete och erfarenhetsutbyte mellan nuvarande studenter, alumner och lärare vid programmet.

Psykologialumnerna är en förening som syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid institutionen för psykologi.

Psykologialumnerna

The association works to maintain contact between former students and the Department of Peace and Conflict Research, and provide fora through which alumni from various classes can interact. Membership is free of charge and open to all current and former students as well as to employees of the department.

This is an Alumni Network for the participants of International Training Programmes (ITPs) organised by the Department of Peace and Conflict Research. The aim of the Network is strengthening and fostering the contacts and network within the field of peace and conflict between former and current ITP’s of the Department.

United for Sustainability is an alumni association for all alumni of the Master Programme in Sustainable Management at Uppsala University's Campus Gotland. The association aims to allow alumni to keep in touch as well as welcoming new students of the programme every year. The association organises activities and events to create a community around sustainability topics and prolong discussions and exchanges.

United for Sustainability on Facebook

United for Sustainability on LinkedIn

 

Riktar sig till alumner som tagit en politices kandidat- master- eller magisterexamen vid Uppsala universitet. Verksamheten syftar till att främja kontakten alumner emellan samt stärka kontakten mellan alumner och studenter.

Uppsala politices alumner

Uppsalajuristernas Alumnverksamhetverkar för att främja kontakterna mellan Juridiska fakulteten, dess studenter och Juridicums yrkesverksamma alumner. Alumnidagen, Mentorskapsprojektet och Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete är exempel på verksamhetens aktiviteter.

Alumnistiftelsen Uppsalajuristerna

Uppsala LantmätarAlumner är en förening riktad mot tidigare och nuvarande studenter samt anställda vid Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning. Syftet med föreningen är att främja kontakter mellan tidigare och nuvarande studenter, lärare/forskare vid Lantmäteriprogrammet.

Nätverket för Uppsala universitets avgångna språkstudenter, till för alumner från Språkvetenskapliga fakulteten som vill nätverka, inspireras och stärka sin profession.

UU Languages Alumni

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin