Engagera dig och påverka!

Våra alumner är viktiga ambassadörer, och många väljer att donera sin tid och expertis för att förbättra kvaliteten på forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Du kan direkt bidra till ditt program eller institution och på så sätt hjälpa de studenter som just nu studerar samma program som du gjorde.

Alumnus of the Year 2021 Jenny Larsson holding a lecture in the University Main Building in Uppsala

Hur kan du engagera dig?

 • Bli en gästföreläsare
 • Bli mentor för en nuvarande student eller nyligen examinerad
 • Rekrytera studenter och nyutexaminerade till din arbetsplats - Du kan annonsera projekt som studenter kan ansöka om genom Studentkraft, eller publicera en position på UU CareerGate och presentera din arbetsgivare för Uppsala universitets studenter och nyutexaminerade.
 • Erbjud praktikplatser och arrangera besök på arbetsplatsen
 • Håll ett tal vid en examensceremoni
 • Utvärdera program vid universitetet och bidra med verkliga fallstudier från arbetslivet
 • Beställ skräddarsydda utbildningar för dina anställda
 • Engagera dig i innovationsprojekt och entreprenörskap
 • Nominera till Årets Alumn
 • Gå med i en alumnförening
 • Organisera ett alumnevenemang
 • Stöd universitetet ekonomiskt

Uppstuk

Uppstuk är ett konsultbolag som ägs och drivs av studenter, studentföreningar, universitetet och flera Uppsalaföretag med målet att bemanna och rekrytera för ledande företag i Uppsala. Här kan du som företagare hitta studentkonsulter inom bland annat IT, livsvetenskaper och ekonomi.

Kontakt

Om du har frågor om Uppsala universitets alumnnätverk, vänligen kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin