Alumnföreningar och chapters

Vid Uppsala universitet finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen, institutioner, fakulteter eller program. Alumnföreningarna anordnar regelbundet en rad olika alumnaktiviteter, såsom vidareutbildning, mentorsprogram, återträffar, workshops och after works. Universitetet har också ett antal internationella chapters som arrangerar aktiviteter för de alumner som befinner sig utanför Sverige.

Genom att bli medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang. Du kan gå mer i flera föreningar, allt du behöver göra är att logga in i alumnnätverket och lägga till medlemskap i de föreningar du önskar gå med i.

Logga in i Alumnportalen

Vilka föreningar finns?

Vill du starta en alumnförening?

Finns det inte någon alumnförening inom ditt ämnesområde hjälper vi dig gärna att starta upp en ny. Kom ihåg att du inte måste starta en förening för att arrangera ett engångsevenemang! Skicka ett mail till info@alumni.uu.se, så kan vi diskutera och hjälpa dig med dina idéer.

Kontakt

Om du har frågor om Uppsala universitets alumnnätverk, vänligen kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin