Alumnförmåner

A group of people talking at an event in Uppsala Castle

Att bli medlem i Uppsala universitets alumnnätverk är ett värdefullt sätt att dra nytta av möjligheter till samarbete, karriärtillväxt och att skapa meningsfulla relationer under hela din professionella resa.

Alla resurser för alumner finns listade i Alumnportalen.

Det är viktigt att hålla dina kontaktuppgifter, anställningsinformation och kommunikationspreferenser aktuella. Genom att logga in kan du även granska dina prenumerationer, medlemskap och välja vilken typ av information du önskar få.

Gå med i alumnnätverket

Förmåner inkluderar:

  • Nyhetsbrev och tidning - Logga in på Alumnportalen för att uppdatera dina prenumerationer.
  • Karriärvägledning
  • LinkedIn-grupp för alumner - Vill du kommunicera direkt med andra alumner runt om i världen? Bli medlem idag.
  • Alumnevenemang - Håll dig uppdaterad kring alla evenemang och aktiviteter som sker vid universitetet genom att följa universitetets kalender. Se också till att gå med i alumnnätverket och hålla din postadress aktuell. Detta möjliggör att vi kan nå dig med relevanta inbjudningar till evenemang som organiseras nära dig.
  • SkillMill: Livslångt lärande - Vi genomgår ofta betydande personlig utveckling under vår tid vid universitetet. Detta är mycket positivt och något som kan hjälpa oss i våra framtida karriärer. Eftersom dessa personliga och professionella färdigheter ofta kan verka abstrakta och svåra att definiera har Uppsala universitet utvecklat SkillMill - ett digitalt verktyg som hjälper examinander att identifiera nyckelkompetenser som erhållits under högre utbildning. Läs mer om SkillMill.
  • Onlinebutik för profilprodukter - Du kan hitta Uppsalas officiella universitetsprodukter i Uppsala universitets onlinebutik.
  • Ladok för alumner: Inloggningen sker genom att besöka www.student.ladok.se och välja Ladok för alumner. Freja eID+ eller BankID behövs.

Kontakt

Om du har frågor om Uppsala universitets alumnnätverk, vänligen kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin