Docenter teologiska fakulteten

Docenter antagna vid teologiska fakulteten från och med år 2000.

2023

 • Johan Eddebo, religionsfilosofi
 • Hans Engdahl, systematisk teologi
 • Ulrik Josefsson, praktisk teologi
 • Francis Jonbäck, religionsfilosofi
 • Malin Löfstedt, didaktisk religionsvetenskap

2022

 • Carl Johan Berglund, bibelvetenskap
 • Anders Göranzon, global kristendom
 • Manon Hedenborg White, religionshistoria

2021

 • Valérie Nicolet, nya testamentets exegetik
 • Ulrika Svalfors, systematisk teologi

2020

 • Maria Klingenberg, religionssociologi

2019

 • Jens Borgland, religionshistoria
 • Lars Löfquist, etik
 • Sven Thidevall, kyrkohistoria

2018

 • Lise Eriksson, religionssociologi
 • Ruth Illman, religionshistoria
 • Per-Erik Nilsson, religionssociologi

2017

 • Önver Cetrez, religionspsykologi
 • Mikael Larsson, Gamla testamentets exegetik
 • Maria Essunger, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
 • Petra Carlsson, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
 • Emin Poljarevic, religionssociologi
 • Klas Lundström, missionsvetenskap

2016

 • Stina Fallberg Sundmark, kyrkovetenskap
 • Jonas Ideström, kyrkovetenskap
 • Joel Halldorf, kyrkohistoria
 • Klas Hansson, kyrkohistoria

2015

 • Tomas Axelson, religionssociologi
 • Johan von Essen, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
 • Karin Johannesson, religionsfilosofi
 • Nils Billing, religionshistoria
 • Torbjörn Aronson, kyrkohistoria
 • Johan Gärde, religionssociologi

2014

 • Sune Fahlgren, kyrkovetenskap
 • Anders Kraal, religionsfilosofi
 • Urban Claesson, kyrkohistoria

2013

 • Maria Liljas Stålhandske, religionspsykologi
 • Anders Sjöborg, religionssociologi
 • Susanne Wigorts Yngvesson, etik
 • Helena Röcklinsberg, etik

2012

 • Per Sundman, etik
 • Eva-Lotta Grantén, etik
 • Katarina Westerlund, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
 • Jörgen Magnusson, religionshistoria

2011

 • Anne LC Runehov, religionsfilosofi
 • David O Kronlid, etik
 • Jayne Svenungsson, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
 • MarieAnne Ekedahl, religionspsykologi
 • Ulf Zackariasson, religionsfilosofi

2010

 • Magnus Lundberg, missionsvetenskap
 • Jonas Holmstrand, nya testamentets exegetik
 • Mia Lövheim, religionssociologi
 • Ulf Jonsson, religionsfilosofi
 • Hugo Strandberg, religionsfilosofi
 • Cecilia Wassén, nya testamentets exegetik
 • Annette Leis-Peters, religionssociologi

2009

 • Olof Sundqvist, religionshistoria
 • Anders Gerdmar, nya testamentets exegetik
 • Göran Eidevall, gamla testamentets exegetik

2008

 • Anne Kubai, missionsvetenskap
 • Ninna Edgardh, kyrkovetenskap
 • Sven Halvardson, religionssociologi
 • Thomas Kazen, nya testamentets exegetik
 • Elena Namli, etik
 • Erika Meyer-Dietrich, religionshistoria
 • Helen Andersson, etik

2007

 • Cecilia Wejryd, kyrkohistoria
 • Göran Gunner, missionsvetenskap
 • Per Pettersson, religionssociologi

2006

 • Kjell Blückert, kyrkovetenskap
 • Mattias Martinson, tros- och livsåskådning
 • Anna T Höglund, etik
 • Jonas Bromander, religionssociologi
 • Thomas Ekstrand, systematisk teologi med livsåskådningsforskning

2003

 • Alf Linderman, religionssociologi
 • LarsOlov Eriksson, gamla testamentets exegetik

2002

 • Sebastian Rehnman, religionsfilosofi
 • Johan Lundborg, tros- och livsåskådningsvetenskap
 • Mikael Lindfelt, etik

2001

 • Eva Hellman, religionshistoria
 • Claes Trollestad, tros- och livsåskådningsvetenskap
 • Anders Nordgren, etik

2000

 • Michael Stausberg, religionshistoria
 • Bo Larsson, tros- och livsåskådningsvetenskap
 • Gunilla Silfverberg, etik

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin