Om teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten är Uppsala universitets äldsta och består av en institution som har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan Uppsala universitet grundades 1477.

Forskning och forskarutbildning

Inom institutionen bedrivs forskning inom bland annat klassiskt teologiska och kyrkliga frågor, bibeltolkning och skönlitteratur, mötet mellan naturvetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa, teologiska och filosofiska aspekter på djuretik samt religion och välfärd.

Det finns sju forskarutbildningsämnen med sammanlagt tolv inriktningar.

Utbildning på grundnivå

På grundläggande nivå finns kurser och program som ger kunskap om religioner lokalt och globalt, historiskt och i nutid, om innehållet i livsåskådningar och religioner, deras betydelse för etiska och religionsfilosofiska problem, om religiösa texters, särskilt Bibelns, tillkomst, bakgrund och kulturella inflytande samt kristna kyrkors olika självförståelser och samspel med samhället.

Utbildning på avancerad nivå

På avancerad nivå finns förutom masterprogrammet i teologi och religionsvetenskap även program med inriktning mot mänskliga rättigheter, religion och konflikt, internationell humanitär verksamhet och europeisk kultur – de tre senare ges på engelska och de två senare är internationella samarbetsprogram.

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 600
  • Omsättning utbildning: 36,7 mnkr (inklusive avgiftsstudenter 1,2 mnkr)
  • Omsättning forskning: : 44,9 mnkr anslagsforskning, 23,1 mnkr extern forskning
  • 2 sökbara utbildningsprogram på grundnivå
  • 6 sökbara utbildningsprogram på avancerad nivå
  • 55 fristående kurser

(siffrorna gäller 2022)

Bok om teologiska fakultetens 1900-talshistoria

Boken Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1916–2000: Historiska studier beskriver bland annat de olika forskarämnenas utveckling och förändringar under 1900-talet.

Viktiga vägval

Med fokus på viktiga vägval visas hur mycket av vad som idag anses självklart från början inte alltid har varit det. Läsaren får möta en rad pregnanta professorsprofiler, liksom docenter och lektorer, och följa många av fakultetens interna diskussioner.

Grundutbildningens förändringar

En annan utförlig studie rör grundutbildningens förändringar med studieordningarnas skiftande tyngdpunkter i olika tider. Det visas hur det varit skolans krav på nya lärarutbildningar som drivit på, mera än kyrkans förväntningar på prästutbildningen. Ett avsnitt rör hur jämställdhetsarbetet initierades och med tiden institutionaliserades.

Fakultetens kontakter

Studien av fakultetens internationella kontakter börjar med Olaus Petri Stiftelsens hemlighetsfulla grundande och breda verksamhet och tecknar sedan en rad formaliserade samarbeten. Delstudier ägnas den praktiska prästutbildningens tillkomst, genomförande och avveckling och varför Stockholms teologiska institut (ITH) inrättades och senare kom att överlämna sin utbildning till fakulteten. I bokens inledande kapitel skildras hur de en gång mycket starka formella banden mellan fakulteten och kyrkan successivt löstes upp och hur fakulteten agerade då.

Den nya fakultetshistoriken

Den nya fakultetshistoriken är författad av professor emeritus Oloph Bexell. Den innehåller fristående och utförliga förstudier till en kortare, mera översiktlig och sammanfattande framställning, som kommer att ingå i ett band av bokverket Uppsala universitets historia 1793–2000. Den bygger på omfattande arkivstudier och lägger fram ett brett material som förklarar skeendet och ofta ger vardagsnära glimtar ur fakultetens liv.

Boken är illustrerad, omfattar 405 sidor och ingår i serien Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia.

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1916–2000: Historiska studier – abstrakt och mer information i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).

framsida bok teologiska fakultetens historia

Boken berättar om fakultetens historia under 1900-talet

Jobba hos oss

Vill du bli kollega med de främsta experterna? Vi är alltid öppna för att ta emot nya, framstående kollegor.

Jobba hos oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin