Forskning vid teologiska fakulteten

Våra forskningsämnen

symboler för buddhism, kristendom, islam, judendom

Ett fritt och öppet kunskapssökande där ökad kunskap och förståelse för religioner och livsåskådningar, både i det nära samhället och i ett vidare globalt sammanhang står i fokus för vår forskning.

Våra forskningsämnen är religionshistoria och global kristendom, religionsbeteende-vetenskap och praktisk teologi, bibelvetenskap, kyrkohistoria och missionshistoria, etik, religionsfilosofi och systematisk teologi.

Mer om vår forskning på teologiska institutionens webb

Forum och centrum

Vid Teologiska institutionen finns två centrumbildningar och ett forum, där flera av universitetets institutioner samverkar.

Docenter

Docent är en titel som, efter ansökan och extern prövning, tilldelas personer som har dokumenterad självständig forskningsförmåga och pedagogisk skicklighet samt innehar en klart högre vetenskaplig kompetens än vad som krävs för doktorsexamen. Docenturen är oavlönad och inte knuten till anställning vid universitetet.

Docenter antagna vid teologiska fakulteten från och med år 2000

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin