Forskarutbildning teologiska fakulteten

Vår forskning behandlar ett stort antal frågor. Några av dessa är: klassiska teologiska frågor och kristna kyrkor genom historien, interreligiösa relationer, assimilationsprocesser bland invandrare, bibeltolkning och postkoloniala studier, mötet mellan vetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa i det sekulariserade Sverige och religion och media.

Våra forskarutbildningar syftar till att du ska bli en självständig forskare med god förmåga att förmedla kunskaper. Du blir redo för komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Sök forskarutbildning

Inom teologiska fakulteten finns det sju forskarutbildningsämnen. Teologiska institutionen utlyser vanligtvis lediga platser en gång per år.

När din ansökan kommer in till universitetet diarieförs den av registrator och skickas till institutionen. Handledarna inom de olika forskarutbildningsämnena går igenom ansökningarna och rangordnar de sökande. Efter samråd med handledarna fattar prefekten beslut om antagning.

Forskarutbildningsämnen och behörigheter

Forskarskola i samhälle, teologi och kyrka

Forskarskola i islamiska studier

Lediga doktorandplatser vid Uppsala universitet

Utbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första terminer består främst av studier och under de senare terminerna ligger tonvikten på forskning. I många doktorandtjänster ingår dessutom olika former av institutionstjänstgöring och då tar utbildningen fem år. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning eller administration.

Forskarutbildningens upplägg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin