Upplägg

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första terminer består främst av studier och under de senare terminerna ligger tonvikten på forskning. I många doktorandtjänster ingår dessutom olika former av institutionstjänstgöring och då tar utbildningen fem år. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning eller administration.

Handledare

Till varje doktorand eller licentiand utses en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Utbildningen planeras och genomförs i nära samråd med handledarna. Under större delen av studietiden ägnar du dig åt det forskningsprojekt som sedan redovisas i doktors- eller licentiatavhandlingen. Dessutom ingår ett antal kurser enligt studieplanen för varje forskarutbildningsämne.

Studieplaner

Utöver den allmänna studieplanen som gäller ditt ämne ska även en individuell studieplan upprättas när du antas som doktorand. I den individuella studieplanen framgår bland annat hur hela studietiden ska finansieras, och eventuella finansiärer och planerna för doktorandanställning ska redovisas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin