Forskarskola i islamologi

I december 2022 beviljade vetenskapsrådet 24,8 miljoner kronor till delfinansiering av lönen för forskarstuderande inom en forskarskola i islamologi.

Linnéuniversitetet är samordnande för forskarskolan i islamologi, där också Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Umeå Universitet ingår som jämställda parter. Forskarstuderande inom forskarskolan antas vid något av dessa universitet.

Beroende på lärosäte antas studenterna inom något av följande forskningsämnen: Religionsvetenskap, Religionshistoria, Ämnesdidaktik och Systematisk teologi. Kriterierna för bedömning av ansökningar bestäms av lärosätena. De studerande följer de allmänna studieplaner som gäller i respektive ämne vid respektive lärosäte, och deltar i de forskningsmiljöer som är etablerade där.

Vid Uppsala universitet finns en öppen utlysning med sista ansökningsdag 2023-02-15. Intresse för forskarskolan i islamologi kan anges i projektbeskrivningen.

Forskarskola i islamologi – mer information på Linnéuniversitetets webb

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin