Välbesökt framgång då U-FOLD arrangerade Göran Gustafsson Symposium 2024

Hallå där… Mathias Hallberg, ordförande i U-FOLD och professor i molekylär beroendeforskning, som igår modererade och föreläste inför ett välbesökt Göran Gustafsson Symposium 2024 som gästades av bland andra Andrew Holmes vid NIAAA (USA). Hur sammanfattar du mötesplatsen?

Mathias Hallberg och Andrew Holmes

– Den blev precis så bra som vi önskade: Fantastiska föreläsningar, engagerad publik och aktivt nätverkande i pauserna. Mitt intryck är att de flesta på plats i Universitetshuset verkade mycket nöjda med dagen. Som arrangörer tar vi med oss flera värdefulla perspektiv som vi hoppas inom en snar framtid omsätta i nya mötesplatser.

Vad betyder det prestigefyllda uppdraget att arrangera ett Göran Gustafsson Symposium för U-FOLD?
– Samarbetet med Göran Gustafssons Stiftelser ger både viktig inspiration och en för oss delvis ny riktning, men framför allt möjligheten att välkomna Andrew Holmes – en i alla aspekter världsledande stjärnforskare – till Uppsala. På plats uppstod en spännande mix mellan de absolut senaste internationella rönen med den situation vi har i Sverige, vilket jag är övertygad om gav mervärden för alla på plats.

Varför prioriterar Andrew Holmes att föreläsa i Sverige och Uppsala?
– Redan då vi först kontaktade Holmes och presenterade symposiets tvärvetenskapliga upplägg ställde han sig positiv. Att vi dessutom erbjöd lång framförhållning, ett forskningsfokus som linjerar med hans och Uppsala universitets höga internationella anseende gjorde naturligtvis sitt till. Med facit i hand höll han en superb föreläsning på absolut högsta vetenskapliga nivå men på ett sätt där innehållet var tillgängligt för alla.

Kan det bli aktuellt med fortsatt samarbete med Holmes?
– Jag hoppas verkligen det. Vid en uppföljande frågestund med våra doktorander tydliggjordes ännu fler av våra många gemensamma beröringspunkter, och redan på fredag besöker Andrew Holmes Biomedicinskt Centrum för att ta del av våra laboratorier och pågående forskning.

Och än en gång fick U-FOLD ta fram ”Fullsatt”-skylten, vad skapar det enorma intresset för era mötesplatser?
– När jag lyssnar till våra besökare är det tydligt att U-FOLDs framgångar ligger i den tvärvetenskapliga mixen. Vi samlar grundläggande beroendeforskning, nya rön, prevention och behandling för att belysa aktuella frågeställningar som engagerar både akademi, profession och politik. Oavsett hur etablerad du är i beroendefältet tar du alltid med dig nya perspektiv.

Vad väntar härnäst vid U-FOLD?
– Redan tisdag 14 maj genomför vi ett seminarium om spelberoende i samarbete med Region Uppsala och Länsstyrelsen. Vi förbereder också vår tolfte Almedalsvecka där vi i sommar sätter fokus på bland annat den högaktuella narkotikautredningen och hur vi ska förebygga de kriminella gängens rekryteringar av unga. Att vi lyckats samla flera mycket starka paneler gör mig övertygad om att vi kommer att göra tydliga avtryck i Visby.

FAKTA

  • Göran Gustafssons Stiftelser främjar naturvetenskaplig och medicinsk grundforskning. Stiftelsen verksamhet möjliggörs av medel donerade av Göran Gustafsson, hedersmedlem av Uppsala universitet (1919–2003).
  • U-FOLD, Uppsala universitets Forum för forskning om Läkemedels- och Drogberoende, invigdes 2011 som en regional kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende.
  • Idag förenar vi forskare och fackmän som tillsammans utvecklar samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, Ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, Senior rådgivare, U-FOLD
Professor em, Uppsala universitet
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: U-FOLD, Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin