Westenhoffs grupp

Illustration som visar en utdragen filmrulle mot en bakgrund av växter. I varje bildruta finns en kristallstruktur av ett protein. I en av bildrutorna belyses proteinet med ljus vilket leder till att dess konformation ändras.

Tidsupplöst strukturbiologi av fotoaktiva proteiner

Målet med vår forskning är att förstå den strukturella dynamiken hos biologiska fotoaktiva system. Med hjälp av tidsupplöst kristallografi kan vi skapa molekylära filmer av övergången mellan systemens upplysta och icke-upplysta tillstånd. Det gör det möjligt att förstå hur konformationsförändringar i protein sker och identifiera vilka molekyler som är involverade i rörelsen. Genom att kombinera resultaten från våra olika forskningsområden kan vi öka förståelsen för hur fotoaktiva proteiner fungerar på en molekylär nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin