Emanuelssons grupp

Illustration av organiska ramverkföreningar

Skräddarsydda organiska polymerer och kompositer mot ett cirkulärt samhälle

Vår grupp designar, framställer och testar nya organiska polymerer för ett grönare och mer cirkulärt samhälle. Vi är främst intresserade av porösa polymerer i form av så kallade organiska ramverksföreningar (eng: organic frameworks) och porösa organiska polymerer (POPs – porus organic polymers) och hur de kan kombineras med andra material i kompositer. Porösa material är intressanta för att de möjliggör en mängd olika tillämpningar och i vår forskning fokuserar vi dels på energilagring och elektrokatalys och dels på adsorption och infångning av metalljoner ur vattenlösningar. Genom att kombinera organisk syntes, materialkaraktärisering och elektrokemi så utforskar vi vilka strukturer och materialegenskaper som fungerar bäst i olika applikationer. Forskningen sker i samarbete med andra forskare i Sverige och utomlands samt med industriella partners i Sverige och i Baltikum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin