Forskning vid kulturgeografiska institutionen

Forskningen vid Kulturgeografiska institutionen karaktäriseras av en omfattande tematisk, teoretisk och metodologisk bredd

Vår forskning bygger på en gemensam övertygelse om att världen kan undersökas och analyseras genom att studera människors relationer till rum och platser och hur individer och verksamheter utvecklas i relation till sin omgivning.

Ett genomgående drag för samtliga dessa tematiska fokus är ett intresse för både historiska och nutida perspektiv, liksom en stor mångfald av teoretiska och metodologiska inriktningar. Inom det sistnämnda ingår en mycket aktiv grupp forskare som använder sig av och forskar om GIS och avancerade rumsliga analyser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin