PREVENT forskningsprojekt

Om projektet

PREVENT syftar till att samskapa, implementera och testa en intervention som utgörs av hälsosamtal och coaching via telefon samt samhällsuppsökande verksamhet, för att minska risken för hjärtkärlsjukdom hos högriskbefolkningen i Region Uppsala.

 

Projektbeskrivning: Detta projekt bygger på det tidigare EU-projektet SMART2D (2015–20) och använder blandade metoder. Projektet utgörs av två delar:

  1. Samskapande av en pandemisäker, uppsökande verksamhet som engagerar allmänheten till att vara mer fysiskt aktiv och gynna hälsosamma livsstilar för att förebygga hjärtkärlsjukdomar och dess riskfaktorer; och
  2. Att testa effekten av en intervention där studiedeltagaren får hälsocoachning via telefon samt stöd från lokalsamhället. Denna del är en randomiserad kontrollerad studie.

Detta tvärvetenskapliga projekt har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet i samråd med Region Uppsala och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). Gruppmedlemmarna har tidigare erfarenhet av att utveckla och implementera komplexa interventioner för att förebygga hjärtkärlsjukdomar. Att förstå processerna och utfallen av innovativa interventioner för att minska risken för hjärtkärlsjukdom och stärka hälsosamma beteenden är viktigt för att förstå interventionernas överförbarhet till andra ställen, deras potential att genomföras i större skala, samt för att kunna främja insatser för jämlik hälsa.

Projektet är finansierat av:
Vetenskapsrådet: 2022-2026
Uppsala diabetescentrum: 2022-2025

Är du intresserad av projektet? Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin