Samverkan vid institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Institutionen för litteraturvetenskap och retorik i Uppsala samverkar med flera aktörer i det omgivande samhället. Under de senaste åren har vi deltagit i och initierat produktiva samarbeten med bokförlag, gymnasieskolor, bibliotek, museer, teaterscener, litterära och lärda akademier, ideella organisationer och myndigheter.

Kontakt

Kontaktperson för samverkan är Jon Viklund.

Media

Våra medarbetare framträder regelbundet som sakfrågeexperter, skribenter och rådgivare i olika medier riktade till en större allmänhet. Institutionen bedriver även framstående forskning inom områden som rör media och samverkan, bland annat inom avdelningarna för litteratursociologi och retorik. Andra specialområden på institutionen är digital humaniora, förlagsstudier, populärlitteratur, genusvetenskap, retorisk teori, 1700-talsstudier, antiken och den klassiska traditionen.

 

Experter och sakkunniga

Vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik vid Uppsala universitet finns forskare verksamma inom en rad olika ämnesområden med anknytning till såväl litteraturvetenskap, litteratursociologi, retorik och genusforskning. Här bedrivs forskning i alltifrån kriminallitteratur, science fiction och biblioterapi till digital humaniora och 1800-talets reseskildringar.

Kontakt

Kontaktperson angående experter och sakkunga är vår administratör Sebastian Hanold.

På forskarnas personliga sidor kan du finna mer information om specifika kompetensområden samt kontaktuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin