Vad gör en nationalekonom?

En utbildning i nationalekonomi öppnar dörrar till en mängd spännande karriärmöjligheter. Den ger dig färdigheter som är högt efterfrågade inom en mängd olika områden, från den offentliga sektorn till finansiella företag och internationella organisationer. Tänk på det som en nyckel som passar in i många olika lås.

Exempel på tjänstetitlar

Nedan listas några potentiella yrkestitlar för dig som studerat nationalekonomi. Det här är bara några exempel: självklart finns det många fler möjligheter. Du kan läsa mer om möjliga yrken på SACO:s Yrken A-Ö.

Om du arbetar som analytiker, kan du använda din ekonomiska expertis för att granska data och dra insikter som hjälper företag och organisationer att fatta strategiska beslut. Till exempel kan du analysera marknadstrender för en detaljhandelskedja och ge råd om lagerhantering och prissättning.

Att vara ekonom innebär att du kan arbeta inom en rad olika organisationer och ansvara för ekonomiska frågor. Du kan vara en del av ett företags finansavdelning och hantera budgetar och rapporter, eller arbeta inom den offentliga sektorn och bidra till att utforma ekonomisk politik.

Nationalekonomi ger dig verktyg för att bedriva forskning och utforska ekonomiska fenomen i djupet. Som forskare kan du arbeta med universitet, forskningsinstitut eller tankesmedjor och driva projekt som ger ny förståelse för ekonomin och dess komplexa dynamik.

Som handläggare på en myndighet spelar du en central roll i att genomföra och tillämpa ekonomiska och juridiska ramar och regler. Din kunskap inom nationalekonomi ger dig en djup förståelse för ekonomiska frågor och dess påverkan på samhället. Du kan vara ansvarig för att utvärdera ekonomiska konsekvenser av olika politiska beslut och rekommendera åtgärder som är förenliga med nationalekonomiska principer. Till exempel, om en myndighet överväger att införa nya skatteregler, kan du analysera hur dessa regler kommer att påverka ekonomin och samhället i stort. Din roll som handläggare hjälper till att säkerställa att besluten som tas är ekonomiskt sunda och gynnar medborgarna och samhället som helhet.

Som konsult erbjuder du rådgivning till företag och organisationer. Du kan exempelvis hjälpa ett företag att optimera sina operativa processer eller bedöma risker och möjligheter på marknaden.

Att ha kunskaper inom nationalekonomi gör dig till en effektiv projektledare. Du kan använda din förmåga att förstå ekonomiska koncept och budgetar för att leda olika initiativ och se till att projekten når sina mål på ett kostnadseffektivt sätt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin