Forskarutbildning i nationalekonomi

Ekonomikum campus

Vårt fyraåriga forskarprogram öppnar dörrar till spännande karriärmöjligheter inom en mängd olika områden. Oavsett om du siktar på en framtid inom akademin, statliga departement och myndigheter, internationella organisationer eller den privata sektorn, kommer vårt program att rusta dig för framgång.

Vår institution är känd för sin forskning och handledning inom områden som arbetsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Det finns även stora möjligheter att specialisera sig inom en rad andra forskningsområden.

Vid institutionen finner du inte bara en bred och djup expertis, utan också en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Varje vecka arrangerar vi flera forskningsseminarier och välkomnar ett stort antal internationella gäster. Det bidrar till en dynamisk atmosfär som inspirerar till diskussion och utbyte av idéer.

Träffa doktorander och alumner

Om programmet

Forskarutbildningen i nationalekonomi omfattar 240 ECTS, varav kursarbetet utgör 90 ECTS och avhandlingsarbetet 150 ECTS.

Det första året (60 ECTS) omfattar de obligatoriska kurserna för programmet:

  • Matematiska metoder (5+7,5 ECTS),
  • Mikroekonomi (5+5+5 ECTS),
  • Makroekonomi (7,5+7,5 ECTS) och
  • Ekonometri (7,5+5 ECTS) tillsammans med Statistiska förberedelser (2,5 ECTS) och tidsserieanalys (2,5 ECTS).

Utöver de obligatoriska kurserna finns ett stort antal valfria kurser i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Alla doktorandkurser genomförs på engelska.

För att tilldelas doktorsexamen måste doktoranden uppnå godkänt betyg på samtliga kurser och ha lagt fram en doktorsavhandling som har försvarats i en offentlig disputation. Doktorsavhandlingen består av 3–5 artiklar skrivna i tidskriftsformat och en sammanfattning av artiklarna. Dessa artiklar kan antingen vara ensamförfattatade eller medförfattade.

Institutionen tillhandahåller finasiering för sina doktorander från första arbetsdagen.

Kontakt

Antagningshandläggare: Christoph Hedtrich, christoph.hedtrich@nek.uu.se

Kursadministratör: Ulrika Öjdeby, ulrika.ojdeby@nek.uu.se

Studierektor för doktorandprogrammet: Mikael Bask, mikael.bask@nek.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin