Disputation i didaktik

  • Datum: 28 maj 2024, kl. 13.15–17.00
  • Plats: Blåsenhus, Eva Netzelius
  • Typ: Disputation
  • Respondent: undefined
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi
  • Kontaktperson: Hanna Fredriksdotter

Hanna Fredriksdotter försvarar sin doktorsavhandling i Didaktik.

Avhandlingens titel: Young students’ mathematical argumentation in social interaction:
Videobased observations of student-student interaction during everyday work in the mathematics class-room.


Huvudhandledare: Niklas Norén
Biträdande handledare: Olov Viirman
Opponent:. Martin Carlsen, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
Betygsnämnden: Maria Johansson, Luleå Tekniska Universitet, Eva Norén, Stockholms universitet, Malena Lidar, Uppsala universitet, Ali Reza Majlesi, Stockholms universitet (reserv)

Avhandlingen är tillgänglig för nedladdning från DIVA tre veckor innan disputationsdatum.
Disputationen kommer att kunna följas på Zoom.

Länk till Zoomrummet: https://uu-se.zoom.us/j/62942129994

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin