Välkommen till nationella provet i geografi i årskurs 9!

Enheten för nationella prov i geografi arbetar på uppdrag av Skolverket och är verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Provkonstruktörerna med ansvar för provutvecklingen består av legitimerade geografilärare, varav flera har avlagt forskarexamen.

Det nationella provet genomförs digitalt

Våren 2025 kommer det nationella provet i geografi att genomföras digitalt i Skolverkets provplattform.

Provdatum läsår 2024/2025: Delprov A tisdag 29 april, Delprov B onsdag 7 maj

I provet förekommer två typer av uppgifter; uppgifter med slutna format och uppgifter med öppna format. Eleven besvarar uppgifter med slutna format genom att välja rätt svar bland en uppsättning fasta svarsalternativ. Uppgifter med slutna format kan ha flera delfrågor inom samma tema. Uppgifter med öppna format besvarar eleven med egenproducerad text.

För skolor där ett digitalt genomförande inte är möjligt kommer det att finnas ett ersättningsprov som skrivs på papper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin