Välkommen till nationella provet i geografi i årskurs 9!

Enheten för nationella prov i geografi arbetar på uppdrag av Skolverket och är verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Provkonstruktörerna med ansvar för provutvecklingen består av legitimerade geografilärare, varav flera har avlagt forskarexamen.

Två delprov

Det nationella provet i geografi består av två likvärdiga delprov och genomförs på fasta provdagar. Läsår 2023/2024 genomförs Delprov A tisdag 23 april och Delprov B torsdag 25 april.

Det förekommer två typer av uppgifter; uppgifter med slutna format och uppgifter med öppna format. Eleven besvarar uppgifter med slutna format genom att välja rätt svar bland en uppsättning fasta svarsalternativ. Uppgifter med slutna format kan ha flera delfrågor inom samma tema. Uppgifter med öppna format besvarar eleven med egenproducerad text.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin