Anmälan och registrering

Registreringsinformation

All registrering på institutionens kurser och program sker via Ladok. Där kan du se vilken registreringsperiod som gäller för din kurs. För att behålla din plats på kursen/programmet måste du registrera dig inom angiven tidsperiod.

Vid frågor kring registrering, kontakta kursens/programmets administratör

Information till villkorligt antagna

Du måste uppfylla behörighetskraven innan en registrering kan göras. Du kan registrera dig fram till kursstart, eller angiven sista registreringsdag, om du uppfyller behörighetskraven. Kontakta kursens administratör när behörighetskraven är uppfyllda.

Ta kontakt med kursens/programmets administratör när du uppfyller behörighetskraven

Information till reserver

Institutionen kallar reserver via e-post. Om du erbjuds en plats kommer du att bli kontaktad av kursens/programmets administratör. Glöm inte att hålla koll i din skräppost.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin