Utbytesverksamhet

Institutionen har utbytesverksamhet för utlandsstudier som består av Erasmusplatser genom bilaterala överenskommelser med institutioner i framförallt andra europeiska länder.

I programmet för Nordplusutbyten kan nordiska studenter få ekonomiskt stöd för att läsa en del av sin utbildning vid ett annat universitet/högskola i Norden.

Institutionen har också avtal för utbytesstudier i USA och I Asien.

VFU-placering i utlandet

Du kan som lärarstudent ansöka om VFU-placering i utlandet.

Kontakt

För information om utlandsstudier vänligen kontakta Ellen Matlok-Ziemann

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin