UppTalk: Kan enzymer ge svar om livets uppkomst?

  • Datum: 7 maj 2024, kl. 12.00–12.30
  • Plats: Zoom
  • Typ: Seminarium
  • Föreläsare: Mikael Widersten, professor i biokemi vid institutionen för kemi - BMC
  • Webbsida
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Lovisa Svensson

För att kunna bota sjukdomar behövs kunskap om proteiner, speciellt enzymer. De produceras naturligt i våra kroppar men framställs också för att kunna bidra till exempelvis nya läkemedel, produktion av mat eller biobränsle. Men hur har dessa kemiska mekanismer kunnat utvecklas och varför? Möt Mikael Widersten, professor i biokemi, i ett samtal om allt från proteiner till potatisens genetiska likhet med människan.

Länk till samtalet

Vill du ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar? Skriv in din e-postadress i detta formulär.

UppTalk är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där du får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där du som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin