Forskning

Vi flyttar gränserna för vår forskning långt utanför solsystemets räckvidd och in i de minsta tänkbara partiklarna – från att utforska miljön i rymden till att förstå organismers inre kemi och ekosystem.

Teknik och naturvetenskap för alla

Varje år arrangerar vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Celsius–Linné-föreläsningarna, där forskare av världsklass håller föreläsningar som är öppna för alla.

Vetenskapsområdet arrangerar flera aktiviteter för allmänheten varje år.

Skisser av Celsius och Linné.

Läs mer om forskningen på våra institutioner

Våra forskare bryter ny mark inom olika områden varje dag. Över 50 forskargrupper inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedöms hålla världsledande nivå. Dessa återfinns inom vetenskapsområdets samtliga institutioner och ämnen.

Våra forskare är anslutna till forskargrupper vid olika avdelningar, som i sin tur verkar inom institutioner. Inom vetenskapsområdet finns det totalt 12 institutioner som täcker ämnen inom biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik.

 

Trapphuset i Ångström hus 10

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin