Infrastrukturer inom teknik och naturvetenskap

Uppsala universitet erbjuder infrastruktur i världsklass inom teknik och naturvetenskap, såsom labb, plattformar och forskningsstationer. Förutom våra lokala forskningsinfrastrukturer är vi värd för flera nationella infrastrukturer och deltar i ett antal nationella och internationella infrastrukturer.

Om du har frågor om infrastrukturerna, kontakta oss på resinfra@teknat.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin