Jonteknologiskt centrum/Tandemlaboratoriet

Jonteknologiskt centrum/Tandemlaboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur för resurser inom jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering. Det finns totalt tre acceleratorer inom infrastrukturen som används på många olika sätt i de tre kärnverksamhetsområdena masspektrometri, materialanalys samt materialmodifiering. Dessutom finns omfattande stödverksamhet i form av provpreparation och hantering i särskilda labblokaler.

Uppsala universitet är värd för Jonteknologiskt centrum/Tandemlaboratoriet och övriga medverkande lärosäten är Kungliga Tekniska högskolan och Linköpings universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Jonteknologiskt centrum/Tandemlaboratoriets webbplats

IonBeamCenter – internationell webbportal inom jonstrålning där Jonteknologiskt centrum/Tandemlaboratoriet är Sveriges nod på engelska)

Kontakt

Daniel Primetzhofer, föreståndare för Jonteknologiskt centrum/Tandemlaboratoriet.

Accelerator i Jonteknologiskt centrum/Tandemlaboratoriet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin