National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) är en nationell forskningsinfrastruktur inom livsvetenskaperna som utgör bioinformatikplattformen vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och erbjuder bioinformatikexpertis inom storskalig omik-dataanalys, dataintegrering, datahantering enligt FAIR, datapublicering för open science, systemutveckling och AI, bildinformatik, samt avancerad bioinformatikutbildning.

Uppsala universitet är värd för NBIS och övriga medverkande lärosäten/organisation är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. NBIS är svensk nod i den internationella forskningsinfrastrukturen ELIXIR.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

National Bioinfomatics Infrastructure (NBIS):s webbplats (på engelska)

Science for Life Laboratory (SciLifeLab):s webbsida om NBIS (på engelska)

ELIXIR – internationell forskningsinfrastruktur där NBIS ingår

Kontakt

Bengt Persson, föreståndare vid National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).

Illustration av en DNA-kodsekvens.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin