Organisation

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillika vetenskapsområdet, utgör cirka en tredjedel av Uppsala universitet och är en av Sveriges mest kompletta fakulteter.

Besök vår medarbetaringång för en presentation av vår organisation.

Organisation vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin