Teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har en unik bredd av ämnesområden inom teknik och naturvetenskap. Vi forskar och utbildar inom biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik. Vetenskapsområdets framgångsrika forskning och utbildning bidrar till att universitetet kontinuerligt rankas bland de hundra främsta i världen.

En avgörande faktor för framgången är våra många samarbeten med företag, samhälle och andra universitet. Utbyte inom och över ämnesgränserna, tillsammans med en kultur av akademisk frihet, skapar en kreativ miljö som möjliggör forsknings- och utbildningsframgångar.

Organisation och styrning

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, tillika vetenskapsområdet, utgör cirka en tredjedel av Uppsala universitet och är en av Sveriges mest kompletta fakulteter. Besök vår medarbetaringång för en presentation av vår organisation och styrning.

Organisation och styrning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Våra campusområden

Teknisk-naturvetenskaplig forskning och utbildning bedrivs vid fem campus, varav fyra i Uppsala och ett på Gotland.

Vetenskapsområdet i korthet

 • 2422 (2042 heltidsekvivalenter) varav 37 procent kvinnor
 • 206 professorer
 • 2,7 miljarder i årlig omsättning
 • 14 000 studenter
 • 6 002 studenter (omräknat till helårstudenter)
 • 9 civilingenjörsprogram
 • 6 högskoleingenjörsprogram
 • 8 naturvetenskapliga kandidatprogram
 • 1 tekniskt kandidatprogram
 • 2 magisterprogram
 • 16 masterprogram
 • ca 588 forskarstuderande (med en aktivitet på minst 80 procent)
 • 158 doktorsexamina
 • 825 mkr/år i fakultetsanslag för forskning
 • 1 018 mkr/år i externfinansierad forskning
 • 2 230 publikationer i internationella tidskrifter/år

  (siffrorna gäller 2022)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin