Bibliotekets instruktionsfilmer

Hitta och värdera

Bibliotekets söktjänst

Hitta böcker på biblioteket

Före sökning – Formulera sökfråga och sökord

Använda och kombinera dina sökord

PubMed

Enkel sökning i Pubmed

Avancerad sökning i Pubmed

Bibliotekets studieplatser

Referenshantering

Referensen och dess underliggande beståndsdelar

Zotero på 3 minuter – En kort introduktion

Referenser – Ska det verkligen vara nödvändigt?

Systematiska översikter

Att sammanställa forskning

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!