Publicera

Här finns information om det stöd biblioteket erbjuder dig som är forskare, i frågor om publicering, forskningsdata och avhandlingsproduktion.

Uppsala universitetsbibliotek ger dig som forskare eller doktorand stöd i alla frågor som rör vetenskaplig publicering. Vi erbjuder undervisning och rådgivning kring öppen vetenskap – öppenhet, transparens och hållbarhet i forskningsprocessens alla delar. Vi ger också stöd vid publicering av data och upprättande av datahanteringsplaner.

Öppen vetenskap

Forskningsdata

För dig som är doktorand finns stöd inom avhandlingsproduktion, med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA samt kontakt med tryckeri.

Publicera din avhandling

Uppsala University Publications är universitetets samlade utgivning av vetenskapliga monografier, avhandlingar och tidskrifter.

Uppsala University Publications

 

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!