Publicera

Här finns information om det stöd biblioteket erbjuder dig som är forskare eller doktorand, i frågor om publicering, bibliometri, forskningsdata och avhandlingsproduktion.

Uppsala universitetsbibliotek ger dig som forskare eller doktorand stöd i alla frågor som rör vetenskaplig publicering. Vi erbjuder undervisning och rådgivning kring öppen vetenskap – öppenhet, transparens och hållbarhet i forskningsprocessens alla delar. Biblioteket kan även erbjuda visualisering och analysunderlag inom bibliometri, och stöd vid publicering av data och upprättande av datahanteringsplaner.

Öppen vetenskap

Bibliometri

Forskningsdata

När du som forskare publicerar dig är det viktigt att följa Uppsala universitets rutiner för affilieringar. Ange din organisationstillhörighet enligt universitets riktlinjer i samband med publiceringen.

För dig som är doktorand finns stöd inom avhandlingsproduktion, med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA samt kontakt med tryckeri.

Publicera din avhandling

Uppsala University Publications är universitetets samlade utgivning av vetenskapliga monografier, avhandlingar och tidskrifter.

Uppsala University Publications

 

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!