DiVA

DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är Uppsala universitets system för registrering och digital publicering av publikationer och forskningsdata som produceras av universitetets forskare och studenter. Publikationsdata från DiVA kan bland annat användas som underlag för bibliometriska analyser, utvärderingar och medelsfördelning.

På denna sida hittar du som är student, forskare, administratör eller annan anställd vid Uppsala universitet information om att registrera, publicera och administrera i DiVA.

Du som är verksam vid universitetet kan registrera och göra dina publikationer fritt tillgängliga i DiVA. Information från DiVA kan visas i publikationslistor på webbsidor och spridas till andra databaser och söktjänster.

Det är obligatoriskt att registrera information om allt du publicerar vid Uppsala universitet, även när det inte är möjligt att bifoga publikationen som fulltext.

Börja alltid med att söka i DiVA efter publikationen du ska registrera. Detta för att kontrollera om posten redan finns inlagd. Om posten redan finns i DiVA, kan du ändra eller komplettera uppgifter i den befintliga posten. Undantaget är om det finns en fil knuten till den. I det fallet kan endast en administratör ändra posten.

Registrera eller redigera publikationsposter i DiVA

Kontakt vid frågor om registrering i DiVA

Se svar på vanliga frågor eller kontakta biblioteket.

Kontakt vid frågor om bibliometri och utvärdering

Läs mer om det stöd i bibliometrifrågor som erbjuds forskare vid universitetet eller kontakta biblioteket.

Som student vid Uppsala universitet kan du publicera din uppsats eller examensarbete i fulltext i DiVA. Det ökar spridningen och synligheten av uppsatsen.

För att kunna göra ditt arbete tillgängligt i DiVA måste du tillhöra en institution som publicerar sina studentuppsatser där. Vilka regler som gäller för registrering och publicering av din uppsats bestäms av din institution.

Registrera din uppsats i DiVA

Om du som student fått instruktioner från institutionen att du ska registrera din uppsats i DiVA, följer du guiden Registrera studentuppsats.

Efter att du har registrerat din uppsats i DiVA

När din registrering granskats och godkänts av institutionens uppsatsadministratör blir informationen om din uppsats synlig och sökbar i DiVA. Om du har godkänt att din uppsats ska göras fritt tillgänglig blir även fulltexten av din uppsats tillgänglig i samband med detta.

Kontakt vid frågor om registrering av studentuppsats i DiVA

Om du vill ändra något i uppsatsen eller har andra frågor rörande den, kontakta din uppsatsadministratör. Du hittar kontaktuppgifter i guiden Registrera studentuppsats.

Om du är DiVA-administratör och inloggad i DiVA kan du hantera publikationer utifrån den behörighet du har:

Se svar på vanliga frågor eller kontakta biblioteket om du har frågor om att administrera i DiVA.

Så blir du DiVA-administratör

För att en ny administratör ska få rätt behörighet i DiVA behövs ett godkännande från prefekt vid institutionen. Kontakta biblioteket för att boka en introduktion och få hjälp med att komma igång.

Använda DiVA för studentuppsatser - för institutioner

För att hantera studentuppsatser i DiVA måste det finnas en DiVA-administratör vid institutionen som kontrollerar att uppsatsen är godkänd och sedan publicerar eller arkiverar uppsatsen.

Vill din institution börja arkivera studentuppsatser digitalt i DiVA? När institutionen har beslutat att gå över till digital arkivering måste ni först meddela detta till universitetsarkivet. Skicka e-post till registrator vid Uppsala universitet. Mer information i guiden Administrera studentuppsatser.

Kontakta sedan biblioteket för att få rätt administratörsbehörighet och en introduktion till DiVA.

På bibliotekets webbplats finns svaren på de vanligaste frågorna om att registrera och publicera i DiVA.

Instruktioner för hur man importerar referenser, ändrar befintliga uppgifter med mera finns även i guiden Registrera, publicera och administrera i DiVA.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta biblioteket.

DiVA används av ett stort antal universitet, högskolor, forskningsinstitut och museer i Sverige som tillsammans bildar ett konsortium. Systemet drivs och utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med konsortiets medlemmar.

De deltagande organisationerna delar den gemensamma söktjänsten DiVA portal. Varje organisation har också en egen lokal DiVA-databas. Se Uppsala universitets DiVA.

Mer information om DiVA som system

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!