Öppen vetenskap

Begreppet öppen vetenskap används för att beskriva öppenhet, transparens och hållbarhet i forskningsprocessens alla delar. Inom vetenskaplig publicering innebär det öppen tillgång till texter, forskningsdata och metoder.

Forskarvärlden har på många sätt gynnats av att forskare delar kunskap och resultat till kollegor och samhället i stort. Forskningspolitiska mål och stöd från finansiärer med riktning mot öppen vetenskap har stärkt möjligheterna att ge forskningen vidare spridning. Öppen vetenskap bidrar också till att människor världen över får samma förutsättningar att ta del av ny kunskap.

Person med laptop sitter på bänk med litet bord

Open access

Grundtanken kring open access, forskningsresultat som publiceras med öppen tillgång för alla, är att offentligt finansierad forskning ska vara gratis att läsa och ladda ner så att resultaten kan återanvändas. Samtidigt behåller författaren sin upphovsrätt till verket.

Publiceringsavtal

Forskare vid Uppsala universitet kan publicera med open access i ett stort antal vetenskapliga tidskrifter där publiceringskostnaden betalas av centrala publiceringsavtal. Majoriteten av avtalen täcker hela publiceringskostnaden, andra ger en rabatterad avgift.

För att använda avtalen krävs att en UU-affilierad forskare är corresponding author. Sök tidskriftens titel för att se avtal och villkor. Läs igenom och följ instruktionerna från respektive förlag.

Olika sätt att publicera open access

I huvudsak finns tre olika vägar att välja mellan vid OA-publicering.

  • Publicering via OA-tidskrift, bokförlag eller annan öppen kanal
  • Hybridpublicering med OA som tillval
  • Parallellpublicering med kopia tillgänglig via öppet arkiv

Direkt OA-publicering

Publicering via OA-tidskrift, bokförlag eller annan öppen kanal gör en publikation direkt tillgänglig att läsa. Författaren behåller sin upphovsrätt samtidigt som alla ges rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida publikationen. Ofta tar förlaget ut en publiceringsavgift för OA-publicering.

Hybrid OA

En variant av öppen tillgång är hybridmodellen som många prenumerationsbaserade förlag erbjuder. Open access-publicering blir då ett möjligt tillval mot en publiceringsavgift. Hybrid OA har varit ett alternativ för forskare som vill fortsätta publicera sig i en prenumerationsbaserad tidskrift och samtidigt få möjlighet till öppen tillgång för den enskilda publikationen. Kritik har framförts mot att hybridmodellen innebär stora kostnader för både publicering och prenumeration. Vissa finansiärer har valt att inte ersätta publiceringsavgifter för hybridtidskrifter.

Parallellpublicering

Många tidskrifter tillåter författaren att publicera en kopia av sin artikel eller sitt manuskript i ett öppet arkiv. Detta kallas parallellpublicering eller grön open access. Fulltexter kan publiceras i ämnesbaserade arkiv, t ex arXiv, eller institutionella arkiv, t ex DiVA.

Läs på respektive tidskrifts webbplats vad som gäller angående tidsembargo och andra villkor. Biblioteket kan hjälpa till om du har frågor – kontakta Fråga biblioteket.

CC-licenser

Vid open access-publicering vill ofta förlag och finansiärer att en creative commons-licens ska användas. Licensen beskriver hur läsare kan använda, dela och bygga vidare på publikationen.

Eftersom det finns flera olika CC-licenser att välja mellan, behöver du som författare ta ställning till om verket ska kunna användas kommersiellt, delas vidare under samma licens, och kunna bearbetas vidare. Licenserna kan graderas på en skala från mer öppna till mer begränsade.

Den mest använda varianten, och den licens finansiärer oftast kräver ska användas, är CC BY. Licensen ger läsare tillåtelse att använda, sprida, göra om, bygga vidare och skapa nya verk från det tidigare. BY-villkoret innebär att författaren alltid anges som upphovsman.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!