Publiceringsavtal vid Uppsala universitet

Genom avtal med en rad förlag kan forskare vid Uppsala universitet publicera med open access i många tusen tidskrifter utan att betala författaravgifter, eller till rabatterat pris.

Hur du använder avtalen

När du publicerar din forskning i en öppet tillgänglig tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC), till förlaget. Genom att använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa betala eller få rabatt på avgiften.

Villkor för att få använda avtalen:

 1. Korresponderande författare ("corresponding author"), som skickar in artikeln till tidskriften och sköter kontakten med redaktören, måste vara affilierad till Uppsala universitet.
 2. Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”, och ange Uppsala universitet som organisation när du skickar in din artikel.
 3. Din fullständiga affiliering, ner på institutionsnivå, ska framgå i den publicerade artikeln. Läs mer på Rutiner för affilieringar vid publicering av forskningspublikationer vid Uppsala universitet.

Tänk på att:

 1. Avtalen är föränderliga. Vissa tidskrifter försvinner och andra kommer att tillkomma. Dubbelkolla alltid vad som gäller innan du skickar in din artikel.
 2. Vissa avtal gäller bara för vissa artikeltyper. Dubbelkolla detta om du planerar att publicera något annat än "original article/paper" eller dylikt.
 3. För vissa avtal måste du själv begära att Uppsala universitets rabatt tillämpas. Läs mer om villkoren för de individuella avtalen nedan.
 4. Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas vanligtvis inte av våra avtal, utan får betalas separat av den enskilde forskaren.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla ACS tidskrifter.
 • Avtalet täcker alla typer av tidskriftsartiklar som är granskade/peer reviewed.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av sakkunniggranskade artiklar (peer-reviewed) i AIP:s hybridtidskrifter.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY (rekommenderas) och CC-BY-NC.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter ingår inte i avtalet.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i APS hybridtidskrifter.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering med öppen tillgång i helt öppet tillgängliga tidskrifter ingår inte.
 • Publicering med öppen tillgång i Reviews of Modern Physics och Physical Review Online Archive (PROLA) ingår inte.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av faktagranskade artiklar i alla seriella publikationer; cirka 150 tidskrifter och nyhetsbrev, samt 1 000 konferenspublikationer från ACM.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i e-böcker ingår inte.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla tidskrifter från BMJ.
 • Avtalet täcker forsknings- och översiktsartiklar.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY är standard (rekommenderas), men CC-BY-NC kan också förekomma för vissa titlar.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla tidskrifter från Brill.
 • Avtalet täcker forsknings- och översiktsartiklar.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.
 • 20% rabatt på publiceringskostnaden för böcker med öppen tillgång.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla Bristol University Press tidskrifter.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.
 • Endast artiklar som skickats in för publicering från 1 januari 2024 ingår i avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicera öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter i Cambridge University Press Full collection.
 • Avtalet täcker artikeltyperna research articles, review articles, rapid communications, brief reports och case reports.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND och CC-BY-NC-SA.
 • Avtalet täcker också retroaktiv publicering med öppen tillgång. Om en författare publicerat sig bakom betalvägg kan de få sin artikel omgjord till öppen tillgång. (Om det sker samma år som artikeln publicerats)

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad i förlagets fem tidskrifter.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.

Mer information finns på förlagets webbplats.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i De Gruyters hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Avtalet täcker publicering för forskningsartiklar (primary research articles) och översiktsartiklar (review articles).
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Tidskrifter från förlagen Sciendo och Ubiquity Press, som ägs av De Gruyter, ingår inte i avtalet.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicering i Science Direct Freedom Collection.
 • Publicering i tidskrifter från Cell Press.
 • Publicering i en del av Elseviers tidskrifter från lärda sällskap.
 • Publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Avtalet täcker artikeltyperna Case Report, Data, Full length article, Microarticle, Original software publication, Practice Guidelines, Protocols, Review article, Replication Studies, Short communication, Short survey och Video Article.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY är förstahandsval, men möjlighet finns att välja andra licenser.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i The Lancets hybridtidskrifter.
 • Publicering i somliga av Elseviers tidskrifter från lärda sällskap.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla Emeralds.
 • Publiceringar på plattformen Emerald Open Research.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Obegränsad publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad i förlagets samtliga tidskrifter.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Gå till förlagets webbplats för att få författarinstruktioner.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i nästan alla av förlagets hybridtidskrifter.
 • Publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla av förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Avtalet täcker artiklar av typen paper, special issue paper, review och letter.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i sällskapet American Astronomical Society (erbjuder endast öppen publicering mot en publiceringsavgift utanför avtalet).
 • Publicering i The Planetary Science Journal, och ett antal andra tidskrifter som endast ingår som läsning.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla IOS Press.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla IWA Publishings tidskrifter.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY
 • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2023 ingår i avtalet.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla tidskrifter utgivna av John Bejmamins Publishing Company.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY
 • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2023 ingår i avtalet.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i både hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter från Karger.
 • Avtalet omfattar alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i 8 tidskrifter som endast ingår som läsning.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla tidskrifter utgivna av Medical Journals Sweden.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY (rekommenderas), CC-BY-NC.
 • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2023 ingår i avtalet.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla tidskrifter från Microbiology Society.
 • Avtalet täcker artiklar av typen papers, special issue papers, reviews och letters.
 • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2022 ingår i avtalet.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY och CC-BY-NC.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i Nature och tidskrifter i Nature Research Journals.
 • Avtalet täcker artiklar av typen Original paper. (Standardartikel som oftast presenterar nya resultat; den här artikeltypen kan även kallas: Analysis, Article, Letter, Brief Communication, Registered Report, Resource, Technical Report.)
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i Nature Protocols och tidskrifter i Nature Reviews Journals ingår inte.
 • Artikeltypen Review articles omfattas inte av avtalet.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Open Library of Humanities (OLH) erbjuder publicering med öppen tillgång utan publiceringsavgifter. Publiceringskostnaderna finansieras istället med bidrag från lärosäten och forskningsfinansiärer världen över. Uppsala universitet är ett av de universitet som stödjer OLH.

Vad ingår i OLH?

Publicering med öppen tillgång i alla deras tidskrifter.

Vem kan publicera med OLH?

Alla som är knutna till Uppsala universitet.

Vilka publiceringslicenser finns i OLH?

CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla hybridtidskrifter i Oxford Journals Collection och i alla helt öppet tillgängliga tidskrifter i OUP Fully Open Access.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC BY, CC BY-NC och CC BY-NC-ND.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla tidskrifter utgivna av Portland Press. Portland Press ger ut tidskrifter från The Biochemical Society.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.
 • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2023 ingår i avtalet.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Då Uppsala universitet har en aktiv prenumeration på tidskriften PNAS har universitetets forskare möjlighet att få rabatt på publiceringskostnaden vid publicering med omedelbar öppen tillgång.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY-NC-ND och CC-BY.

Förlaget har inget automatiskt rabattsystem. Informera förlaget att du vill använda universitetets rabatt när du väljer att publicera med öppen tillgång.

Information om priser och rabatter hittar du på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla PLOS tidskrifter.
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY 4.0

Mer information finns på förlagets webbplats.

Instruktionsfilm för författare: Submitting in Editorial Manager for APC-free publishing

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad i åtta hybridtidskrifter och två helt öppet tillgängliga tidskrifter från Royal Society (Package S).
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.
 • Endast artiklar som skickats in till förlaget från den 1 januari 2023 omfattas av avtalet.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i hybridtidskrifter från RSC. (RSC Gold Collection)
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY (rekommenderas) samt CC-BY-NC

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter omfattas inte.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicera öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i förlagets hybridtidskrifter (Sage Choice) och i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter (Golden Open Access Journals).
 • Avtalet täcker alla artikeltyper.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY (hybridtidskrifter) och CC BY-NC (öppet tillgängliga tidskrifter).
 • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2024 ingår i avtalet.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Vissa tidskrifter ingår inte i avtalet. Se vilka på förlagets webbplats
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Med finansiering via SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) har de centrala tidskrifterna inom högenergifysik omvandlats till helt öppet tillgängliga tidskrifter och Uppsala universitet hör till de svenska lärosäten som bidrar ekonomiskt till SCOAP3. Forskare vid Uppsala universitet kan därför publicera sig öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i projektets 11 tidskrifter.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

SCOAP3 ser gärna att författare inkluderar sitt ORCID-id när de skickar in sin artikel.

Information finns på SCOAP3:s webbplats under 'author guidelines' på de olika tidskrifterna.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla av SPIEs tidskrifter.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i förlagets "Open choice" hybridtidskrifter från bl.a. Palgrave Macmillan och Nature Academic Journals.
 • Publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i förlagets i helt öppet tillgängliga tidskrifter från bl.a. BioMed Central (BMC), Springer Open Journals och Nature Research.
 • Avtalet täcker publicering för artikeltyperna Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education. Notera att vissa tidskrifter använder andra benämningar på sina artikeltyper. Kontakta gärna oss om ni är osäkra.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Läs instruktionerna från förlaget.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicera öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i Taylor & Francis helt öppet tillgängliga tidskrifter och hybridtidskrifter. Här ingår även Routledges hybridtidskrifter som Taylor & Francis äger.
 • Avtalet täcker artikeltyperna Original Papers och Review Papers.
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY, CC BY-NC och CC BY-NC-ND.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Avtalet gäller inte för artiklar som inte innehåller ny forskning, såsom Editorials, Announcements, och Book Reviews.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla Wileys tidskrifter.
 • I avtalet ingår även publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar hos Hindawi.
 • Avtalet täcker de övergripande artikeltyperna Original article, Primary research article och Review article, men inom varje kategori finns en mängd underkategorier.
 • De flesta artiklar publiceras med publiceringslicensen CC-BY (rekommenderas), men en del av förlagets tidskrifter erbjuder endast CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND licens.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!