Om biblioteket

Biblioteket medverkar till att göra universitetet till en av världens främsta forsknings- och utbildningsmiljöer genom att svara för den vetenskapliga informationsförsörjningen. Våra fysiska och digitala samlingar är omfattande och våra biblioteksmiljöer är högt uppskattade studie- och forskningsmiljöer. Trygga i vår 400-åriga historia, värnar och utvecklar vi vår roll som vetenskapligt bibliotek.

Så byggs våra samlingar

Bibliotekets tryckta samlingar består till stor del av pliktleveranser av det svenska trycket samt donationer. För det material som köps in finns en övergripande förvärvsstrategi och för att hantera och bevara befintliga samlingar finns en bevarandestrategi. Riktlinjerna för digitalisering styr arbetet med urval, produktion och publicering av digitaliserat material.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!