Bibliotekets organisation

Uppsala universitetsbibliotek har cirka 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier. Universitetsbiblioteket innefattar elva bibliotek, tio i Uppsala och ett i Visby på Campus Gotland. Biblioteket är indelat i sju avdelningar med olika arbetsområden:

  • Avdelningen för biblioteksstöd
  • Avdelningen för digitalisering
  • Avdelningen för informationstjänst
  • Avdelningen för media
  • Avdelningen för lärande- och forskningsstöd
  • Avdelningen för vetenskaplig kommunikation
  • Avdelningen för specialsamlingar

Mål och strategier

Uppsala universitetsbiblioteks mål och strategier anger färdriktningen för verksamheten. De är baserade på de universitetsgemensamma målen och strategierna som klargör att Uppsala universitet ska ha framstående forskning, förstklassig utbildning, vara ett universitet i samhället och under ständig utveckling.

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek (pdf) Pdf, 175 kB.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen vid Uppsala universitetsbibliotek leder utvecklingen av biblioteket.

Lars Burman, överbibliotekarie
Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie

Cecilia Bäckstrand, avdelningschef, avdelningen för informationstjänst
Maria Berggren, avdelningschef, avdelningen för specialsamlingar
Rikard Jennische, avdelningschef, avdelningen för lärande- och forskningsstöd
Cecilia Natvig, avdelningschef, avdelningen för media
Aina Svensson, avdelningschef, avdelningen för vetenskaplig kommunikation
Nina Svensson, avdelningschef, avdelningen för biblioteksstöd
Daniel Wadskog, avdelningschef, avdelningen för digitalisering
Kirsten Åkerman, enhetschef vid Almedalsbiblioteket
Viveka Stolt, kommunikatör, adjungerad

Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning.

Coco Norén, ordförande, prorektor
Lars Burman, överbibliotekarie
Karin Forsberg Nilsson, professor
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Johanna Hansson, bitr. överbibliotekarie
Tony Hansson, kanslichef
Erik Lindberg, professor
Staffan Svärd, professor
Cecilia Wejryd, professor

Studentrepresentanter

Camilla Lyckblad, doktorand
Gustav Stark

Personalföreträdare

Emma Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Sekreterare

Sari Thunberg

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!