Jobba hos oss

Fem personer sitter runt ett bord i möte. Ser engagerade ut.

Uppsala universitetsbibliotek är en del av Uppsala universitet. Hos oss jobbar cirka 200 medarbetare: arkivarier, bibliometriker, bibliotekarier, biblioteksassistenter, bildtekniker, bokbindare, ekonomer, grafiker, systemutvecklare och många fler.

Möt våra medarbetare

Här berättar några av våra medarbetare om sina jobb. Variationen på arbetsuppgifter är stor liksom bredden på arbetskategorier inom universitetsbiblioteket.

Läs mer om några av våra medarbetare

Fem personer runt ett bord, i möte och ser engagerade ut.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Uppsala universitetsbibliotek. Utöver att vi har bibliotek på attraktiva platser runt om i Uppsala och i Visby på Gotland, har vi bra anställningsvillkor. Vissa hänger samman med att vi är en statlig arbetsplats, medan andra är mer specifika för oss.

Kompetensutveckling

Som medarbetare har du stor möjlighet att utvecklas i dina arbetsuppgifter utifrån nuvarande och kommande kompetensbehov. Det finns även möjlighet att delta i nationella och internationella utbyten eller söka något av universitetsbibliotekets resestipendier.

Hälsofrämjande aktiviteter

Vi vill uppmuntra till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid. Du erbjuds en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag på 2000 kr/år. Du kan även få subventionerad massage på arbetsplatsen och dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp där vi står för anmälningsavgiften.

Ytterligare förmåner

Vi erbjuder bland annat:

  • Flexibla arbetstider
  • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
  • Extra ledigt i samband med helgdagar, såsom klämdagar och förkortade dagar
  • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
  • Friskvårdsbidrag
  • Föräldrapenningtillägg (ca 10% av din månadslön) utbetalas för högst 360 hela dagar för varje födsel, utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut.
  • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
  • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel

Förmåner som anställd på Uppsala universitet

Praktik i staten

Vi prioriterar praktik i staten där vi samarbetar med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av den typen av praktik? Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Praktik inom biblioteks- och informationsvetenskap

Vi samarbetar med universitet och högskolor som har praktik för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Examensarbete

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete tillsammans med oss? Anmäl ditt intresse och beskriv din inriktning, omfattning på examensarbetet och när det är tänkt att äga rum. Vi hör i så fall av oss om vi ser en möjlighet att ta emot dig.
Har du frågor om jobb och praktik eller är intresserad av examensarbete? Hör av dig till fraga.biblioteket@ub.uu.se.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!