Bibliotekets historia

Uppsala universitetsbibliotek har en historia som löper över 400 år bakåt i tiden. Bibliotekets samlingar har under denna tid flyttat mellan olika byggnader och stadigt växt sig allt större.

Donationer lade grunden för samlingarna

Biblioteket grundades av Gustav II Adolf år 1620. Samma år donerade han den boksamling som då stod på Gråmunkeholmen i Stockholm till biblioteket. Den innehöll bland annat resterna av medeltidens svenska klosterbibliotek och en del enskilda beslagtagna bibliotek, och lade grunden för våra rika samlingar. Det tog lång tid innan man kunde flytta in i den byggnad nära domkyrkan som var tänkt som bibliotekets lokal och under den första tiden saknades en fast organisation. Under 1600-talet utökades samlingarna genom donationer och krigsbyten tagna under Trettioåriga kriget.

På 1690-talet flyttade biblioteket in i Gustavianum, som då var en av universitetets huvudbyggnader. Gustavianum var en av de få byggnader som klarade sig vid Uppsala stadsbrand 1702, då större delen av staden brann ned. Under 1700-talet växte samlingarna alltmer, både genom donationer och genom pliktleveranser.

Flytt till Carolina Rediviva

På 1840-talet stod bibliotekets nya byggnad Carolina Rediviva klar. År 1841 gick flyttlasset från Gustavianum och redan på 1880-talet gjordes den första ombyggnaden av det nya huset. Magasinsutrymmena ökades avsevärt samtidigt som de första läsesalarna kom till.

Tillväxt, tillbyggnader och omorganisation

1900-talet och framåt har inneburit en stor tillväxt av bibliotekets samlingar, nya tillbyggnader och flera stora omorganisationer. Idag består universitetsbiblioteket av ämnesbibliotek, en avdelning för specialsamlingar och har även magasinsdepåer på andra håll i Uppsala.

Mer om bibliotekets historia

Carolina Rediviva sett utifrån

Carolina Rediviva

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!