Specialsamlingar

Uppsala universitetsbibliotek har stora och värdefulla specialsamlingar som har samlats under 400 år. Biblioteket fortsätter att samla, vårda och göra materialet tillgängligt för forskning och studier.

Specialsamlingars innehåll

Specialsamlingar kan vara

  • en samling som hålls ihop av en gemensam egenskap som t.ex. tidigare ägare, ämne, eller ursprung
  • äldre tryckta samlingar (tryckta t.o.m. 1850)
  • samlingar i särskilda format som t.ex. handskrifter, arkiv, musikalier, bilder, kartor och fotografier
  • samlingar som anses särskilt viktiga att bevara.

Vill du läsa mer så finns några av våra specialsamlingar beskrivna i databasen Alvin.

Ta del av specialsamlingarna

Alla är välkomna att studera våra specialsamlingar. Det finns tre huvudsakliga sätt att nå dem:

  1. Sök direkt i våra kataloger och söktjänster.
  2. Hitta rätt katalog via sidorna Hitta via materialtyp.
  3. Kontakta Fråga biblioteket.

Specialsamlingarna går att studera på plats och till viss del även digitalt.

Studera specialsamlingarna på plats

Materialet kan vara skört och ömtåligt och ställa särskilda krav på förvaring och hantering. Därför går det bara att studera det i specialläsesalen, under överinseende av bibliotekets personal. På Carolina Rediviva finns även utställningar med material ur specialsamlingarna.

Beställ fram material ur specialsamlingarna

Studera samlingarna digitalt

En del av samlingarna är digitaliserade och går att se i databasen Alvin. Om du saknar något i Alvin kan du beställa en digital kopia så digitaliserar vi verket och gör det tillgängligt i Alvin.

Sök i Alvin

Digitala resurser för kulturarvsmaterial

Beställ en digital kopia

Arbete med samlingarna

Biblioteket arbetar med att öka sökbarheten och tillgängligheten hos samlingarna, genom uppordning, katalogisering, digitalisering och olika bevarandeåtgärder (konservering). Arbetet bedrivs löpande och i projektform.

Projekt och samarbeten

Digitalisering vid Uppsala universitetsbibliotek

Samlingar i urval

På biblioteket finns förutom de ordinarie specialsamlingarna ett antal samlingar som hålls samman av proveniens eller andra gemensamma nämnare.

Exempel på några välkända specialsamlingar på Universitetsbiblioteket:

Leufstabiblioteket

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!