Wallersamlingarna

I Wallersamlingarna ingår omfångsrika samlingar av böcker, särtryck och handskrifter med tyngdpunkt på medicin- och vetenskapshistoria. Samlingarna är uppbyggda av läkaren Erik Waller (1875–1955), internationellt känd som den kanske främste boksamlaren i modern tid.

Wallers handskriftssamling är en av historiens största samling autografer, det vill säga originalhandskrifter av främst läkare och naturvetare, men också humanister, filosofer, politiker, uppfinnare och upptäcktsresande från världens alla hörn. Antalet enskilda dokument uppgår till 38 000. Tidsmässigt sträcker sig samlingen från medeltiden fram till 1950-talet. Samlingen förvärvades av Uppsala universitetsbibliotek 1955. Huvudsakligen rör det sig om brev, men här finns också rapporter, föreläsningsmanuskript, läkarrecept, konsultationer och mycket annat.

Översikt över delsamlingarna i Wallers autografsamling

Med hjälp från Riksbankens jubileumsfond och sedermera stöd av Uppsala universitet, kunde biblioteket med startår 2000 göra en fullständig genomgång av Wallers handskriftssamling. Idag är samtliga manuskript både katalogiserade och digitaliserade, och databasen fritt tillgänglig. Därmed har Erik Wallers autografsamling gjorts tillgänglig för forskning över hela världen.

Wallers autografsamling i Alvin

Litteratur

Östlund, Krister, "Erik Wallers autografsamling. En återerövrad skatt i Uppsala universitetsbibliotek", I: Biblis, 48(2009/2010), s. 18–23.

Wallers särtrycksamling kompletterar boksamlingen och sträcker sig från 1700-talet till 1900-talets mitt.

Förteckning över särtryckssamlingen

Waller donerade sin samling av mynt och medaljer till Uppsala universitetsbibliotek, vilka idag är deponerade på Uppsala universitets myntkabinett.

Wallers samling av minnespenningar och medaljer i Alvin

Litteratur

Nilsson, Harald, Erik Wallers samling av medicinhistoriska medaljer, (Studia Numismatica Upsaliensia 8), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2013.

Medalj över Carl von Linné

Medalj över Carl von Linné, 1844.

Samlingen omfattar drygt 20 000 titlar, och betraktas som en av världens största och värdefullaste samlingar av medicinhistorisk litteratur. Erik Waller började systematiskt samla äldre medicinsk och naturvetenskaplig litteratur 1910. Hans ambition var att förvärva alla verk som spelat en betydande roll inom medicinen eller angränsande ämnesområden. I samlingen ingår bland annat 150 inkunabler, det vill säga skrifter tryckta på 1400-talet. Åtskilliga av dem är mycket sällsynta. Förutom medicin täcker Wallers bibliotek områden som fysik, kemi, botanik, zoologi och astronomi. År 1950 överlämnades boksamlingen till Uppsala universitetsbibliotek.

Katalog

Bibliotheca Walleriana : the books illustrating the history of medicine and science collected by dr Erik Waller and bequeathed to the Library of the Royal University of Uppsala: a catalogue / compiled by Hans Sallander. – 2 vols. – Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1955. – (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 8–9).

En mindre del av Wallers boksamling är katalogiserad i den nationella bibliotekskatalogen Libris:

Wallers boksamling i Libris

Litteratur

Sallander, Hans, "The Bibliotheca Walleriana in the Uppsala University Library". I: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg. 38, 1951, s. 49–74.

Erik Waller (1875–1955) blev internationellt känd som den kanske främste boksamlaren i modern tid. Redan i unga år började han samla dokument och böcker med anknytning i första hand till medicin- och vetenskapshistoria.

Erik Waller föddes den 29 november 1875 i Önum i Västergötland. Efter att ha tagit studenten 1894 i Skara började han studera medicin vid Uppsala universitet, där han också fick sin medicinexamen år 1900. Därefter fortsatte han sina medicinstudier vid Karolinska Institutet fram till 1905. Efter avslutade studier arbetade han som kirurg i olika delar av landet tills han 1909 återvände till sin hemprovins och arbetade i Lidköping till sin pensionering. Han flyttade därefter till Stockholm och var mellan 1940 och 1946 bibliotekarie vid Svenska Läkaresällskapet. 1951 återvände han än en gång till Lidköping där han avled den 28 januari 1955.

Denna korta levnadsbeskrivning säger dock ingenting om det intresse som i stort sett fyllde hela hans vakna tid: samlarvurmen och intresset för handskrifter och böcker. Det berättas att hans gäster, när det var mottagning eller middag i hans hem, efter ett tag brukade lägga märke till att värden inte längre syntes till: gästerna fick roa sig själva. Waller, för sin del, hade dragit sig undan i sitt bibliotek.

Bok för bok lyckades han hopbringa en ovärderlig samling med drygt 20 000 titlar. Den vann världsrykte tack vare den katalog som bibliotekarien Hans Sallander kort efter Wallers bortgång 1955 publicerade, under titeln Bibliotheca Walleriana.

Mindre känd men av minst lika stort vetenskapligt värde är Wallers stora samling av handskrifter, brev och liknande dokument skrivna av läkare, vetenskapsmän och andra kulturpersonligheter från alla tider: autografsamlingen. I Wallers egen korrespondens kan man ibland finna ledtrådar till hur han lyckades få tag i dessa värdefulla handskrifter, vilkas antal uppgår till ca 38 000. Hans kontaktnät, i både Europa och Amerika, var häpnadsväckande omfattande.

Redan 1950 donerade Waller sin boksamling till Uppsala universitetsbibliotek och 1955 köptes autografsamlingen in. Waller samlade även medaljer. Hans samling, som består av ca 700 medaljer, finns idag i Uppsala universitets myntkabinett.

Gulnat svartvitt fotografi av Erik Waller.

Porträtt av Erik Waller (Foto: Karl Werner Lindhe, 1922)

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!