Dissertationer 1600–1855 fritt tillgängliga i fulltext

Alla dissertationer, eller avhandlingar, från Uppsala universitet som har publicerats under perioden 1602–1855 och finns bevarade på Uppsala universitetsbibliotek finns nu tillgängliga i digital form i fulltext i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Allt som allt rör det sig om ungefär 13 000 dissertationer på i genomsnitt 20 sidor. De dissertationer från Uppsala som saknas i våra samlingar kan finnas bevarade på andra bibliotek.

Intressant material för forskning

Det finns flera anledningar till att biblioteket har valt att digitalisera dessa dissertationer. Först och främst är äldre tiders avhandlingar intressanta för forskningen, och de lånas ofta i biblioteket. Det kommer också en hel del beställningar från utlandet på kopior av dissertationer.

För forskare i idéhistoria och vetenskapshistoria ger dissertationerna en snabb inblick i kunskapsläget i ett visst ämne i Sverige under en viss tidsperiod. Men även litteraturhistoriker och andra historiker använder sig av materialet, och språket i dem studeras av forskare inom klassiska och nordiska språk. Det finns också en social dimension av dissertationen som har uppmärksammats, till exempel hur den speglar sociala nätverk.

Sverige var periodvis också en av de ledande forskningsnationerna i världen, främst inom naturvetenskapen. Vi har därför en hel rad berömda namn särskilt från 1700-talet som man intresserar sig för internationellt, och dessa berömdheter har oftast antingen skrivit en dissertation eller varit handledare för en här vid Uppsala universitet. Det händer också att dissertationerna är förarbeten till banbrytande verk som publicerats på annat sätt senare.

Sökbarhet

Texterna har OCR-behandlats för att skapa sökbara fulltexter av bildfilerna. OCR-texterna varierar i kvalitet, beroende på från vilken tid och på vilka språk texterna är. När det gäller dissertationer på svenska (och även latin) från 1800 och framåt är OCR-texterna av god kvalitet, medan våra äldsta dissertationer på latin med många inslag av grekiska eller andra språk har en lägre rättprocent.

Samtliga dissertationer från Uppsala universitet är katalogiserade i Libris. Katalogiseringen har skett i samarbete med Södertörns högskolebibliotek.

Några exempel

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!