Avhandlingar – äldre (till och med 1885)

Universitetsbibliotekets samling av äldre akademiska avhandlingar utgivna i Sverige och Finland är i princip komplett för åren 1600 till 1855. Alla äldre avhandlingar, eller disputationsavhandlingar eller dissertationer som de också kallas, från Uppsala universitet går att hitta i Libris. En stor del av dessa finns dessutom tillgängliga digitalt i DiVA. Även äldre avhandlingar från andra svenska universitet finns i Libris, men långt ifrån alla.

Sök efter äldre avhandlingar

  • Bibliotekets söktjänst – gå till Avancerad sökning, välj materialtypen "Avhandlingar" för att söka äldre avhandlingar (före 1855) som finns på Uppsala universitetsbibliotek. Du kan också avgränsa genom att lägga till publiceringsår eller intervall i din sökning.

  • Libris – klicka på "Materialtyp/materialtyper" och markera "Avhandlingar". För att söka på exempelvis 1600-talet, lägger du till 16?? i fältet för utgivningsår.

  • DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet – bland annat dissertationer från Uppsala universitet i digital form. För att söka enbart äldre avhandlingar i DIVA, gå till avancerad sökning och klicka i rutan "Dissertation (äldre avhandling)".

  • Förteckning över Uppsala universitetsbiblioteks utländska dissertationssamling (-1799) – äldre utländska dissertationer i bibliotekets samlingar.
Titelbladet till en avhandling från 1646

Lidéns och Marklins förteckningar över äldre dissertationer

I de fall man inte hittar det man söker i söksystemen ovan får man gå vidare till Johan Hinric Lidéns tryckta förteckning över disputationer vid akademierna i Uppsala, Lund och Åbo samt vid gymnasier (gymnasialdisputationer) och prästmöten (prästmötesavhandlingar) t.o.m. år 1777. Förteckningen fortsätts i två förteckningar av Gabriel Marklin som täcker tiden fram till och med 1855. Lidéns och Marklins förteckningar finns att läsa både på Carolinabiblioteket och i specialläsesalen. I de exemplar som står i specialläsesalen finns rikliga handskrivna tillägg.

En del av förteckningarna finns tillgängliga i digital form.

Svenska extra patriam-dissertationer

Svenska extra patriam-dissertationer, det vill säga akademiska avhandlingar skrivna av svenskar vid utländska universitet, räknas som svenska, men är inte medtagna i förteckningarna av Lidén och Marklin. Dessa tillsammans med övriga i utlandet utgivna dissertationer förtecknas i en intern arbetskatalog och beställs därför manuellt, gärna med källhänvisning.

Ta del av äldre akademiska avhandlingar

Se digitaliserade avhandlingar

En del av samlingarna är digitaliserade och går att se i DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet.

Se äldre avhandlingar som inte ännu är digitaliserade

Vill du studera material som inte är digitaliserat än så är du välkommen att besöka oss och studera materialet på plats eller beställa en digital kopia.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!