Svenskt okatalogiserat tryck

Här kan du läsa om hur du hittar och tar del av våra samlingar av okatalogiserat tryck. Andra vanliga benämningar är småtryck, vardagstryck eller efemärt tryck.

Det okatalogiserade trycket är placerat i stängda magasin och behöver beställas fram.

Samlingens innehåll

Historiskt och politiskt tryck, fackföreningstryck, annonsblad, skolkataloger, årsberättelser, priskuranter, informationsmaterial från institutioner och organisationer, etc.

Dessa materialkategorier, som kan tyckas oansenliga och oviktiga i samtidens ögon, är i många fall ett ovärderligt källmaterial för historisk forskning, då de speglar händelser och epoker i samhället under flera århundraden.

Materialet har i regel förblivit okatalogiserat i bibliotekets samlingar och återfinns därför inte i LIBRIS, DISA eller någon annan av bibliotekets kataloger.

Trycket är ordnat ämnesvis i kapselavdelningar, vilka vanligtvis är placerade i anslutning till de katalogiserade sviterna.

Priskuranter eller kataloger från svenska postorderföretag.

Priskuranter eller kataloger från svenska postorderföretag.

Beställ okatalogiserat tryck

Vid beställning är det viktigt att ange så tydliga uppgifter och källor som möjligt.

En beställning av okatalogiserat tryck tas omhand av en arbetsgrupp som gör eftersökningar i samlingarna. Dessa så kallade letningar är tidskrävande, och man får räkna med att det kan ta upp till en vecka innan beställt material har tagits fram, eller man nås av ett negativt svar.

Materialet är inte för hemlån, men kan beställas fram för läsning till specialläsesalen på Carolina Rediviva, eller i vissa fall som vanligt läsesalslån.

Vill du göra en beställning av okatalogiserat tryck, kontakta då informationen på Carolina Rediviva, eller skicka e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Hur har materialet kommit till biblioteket?

Uppsala universitetsbibliotek har omfattats av pliktleveranslagar sedan slutet av 1600-talet, vilket innebär att biblioteket genom åren har tagit emot stora mängder pliktexemplar från tryckerier och utgivare.

I samlingen finns alltså tryck från allra äldsta tid och framåt, men vi kan bara tillhandahålla material fram till och med 1962. Den okatalogiserade samlingen från perioden 1963–1999 är för närvarande nedpackad och otillgänglig. Från och med 2000 sparas material i mycket mindre utsträckning.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!