Böcker, e-böcker och kursböcker

Tryckta böcker

Det flesta av våra tryckta böcker finns i bibliotekets söktjänst. Om boken är tryckt innan 1962 kan du behöva söka i bibliotekets äldre kataloger. Söker du material som är tryckt till och med år 1850, se även Äldre tryck.

Sök efter tryckta böcker

 • Bibliotekets söktjänst – sökrutan på bibliotekets startsida. Där finns en stor del av våra tryckta och elektroniska böcker.
 • Katalog 1962 – tryckta böcker fram till och med år 1962. Delar av innehållet finns också i bibliotekets söktjänst.
 • Almedalsbibliotekets söktjänst – tryckta böcker på Almedalsbiblioteket.
 • Libris – böcker på svenska universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Våra e-böcker är tillgängliga för alla. Studenter, forskare, och andra verksamma vid Uppsala universitet kommer åt dem var som helst genom att logga in med användar-ID och lösenord A. Du som inte är knuten till universitetet är välkommen att använda våra e-resurser på plats i biblioteket.

Sök efter e-böcker

 • Bibliotekets söktjänst – sökrutan på bibliotekets startsida. Där finns en stor del av våra tryckta och elektroniska böcker.

Läs mer om våra e-böcker

Kursböcker

Universitetsbiblioteket ska se till att all kurslitteratur finns tillgänglig. Vi ska alltid ha minst ett exemplar av all kurslitteratur, men vi anpassar efter hur stora kurserna är. Du kan se just din kurslitteraturlista via uu.se/student. Vissa exemplar får du bara läsa i biblioteket, medan andra gå att låna hem. En del kurslitteratur har vi även som e-böcker.

Välkommen att lämna inköpsförslag om din kursbok saknas i biblioteket.

Kursböcker i Uppsala

I bibliotekets söktjänst ser du var dina kursböcker finns och om de går att låna. Där hittar du även de kursböcker som finns som e-bok. Du behöver ett lånekonto på Uppsala universitetsbibliotek för att kunna låna och reservera tryckta böcker. Kursböckerna är placerade på respektive ämnesbibliotek:

Biologibiblioteket

 • Geovetenskaper
 • Hållbar utveckling
 • Biologi

Blåsenhusbiblioteket

 • Psykologi
 • Pedagogik
 • Didaktik
 • Utbildningsvetenskap

BMC-biblioteket

 • Biomedicin
 • Farmaci
 • Kemi
 • Kostvetenskap
 • Medicin
 • Vårdvetenskap

Carolinabiblioteket

 • ABM
 • Albanska
 • Antiken
 • Arkeologi
 • Egyptologi
 • Estetik
 • Etnologi
 • Filosofi
 • Genusvetenskap
 • Humanioraprogrammet
 • Historia
 • Idé- & lärdomshistoria
 • Konstvetenskap
 • Kulturantropologi
 • Lingvistik
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Sociologi
 • Språk
 • Teologi

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

 • Juridik
 • Statsvetenskap
 • Rysslands- och Eurasienstudier
 • Utvecklingsstudier
 • Freds- och konfliktforskning

Ekonomikums bibliotek

 • Ekonomisk historia
 • Företagsekonomi
 • Handelsrätt
 • Informationssystem
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Människa-datorinteraktion
 • Nationalekonomi
 • Statistik

Geobiblioteket

 • Geovetenskaper
 • Kulturgeografi

Karin Boye-biblioteket

 • ABM
 • Albanska
 • Antiken
 • Arkeologi
 • Egyptologi
 • Estetik
 • Etnologi
 • Filosofi
 • Genusvetenskap
 • Humanioraprogrammet
 • Historia
 • Idé- & lärdomshistoria
 • Konstvetenskap
 • Kulturantropologi
 • Lingvistik
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Sociologi
 • Språk
 • Teologi

Ångströmbiblioteket

 • Matematik
 • Informationsteknologi
 • Fysik & Astronomi
 • Kemi
 • Teknik

Kursböcker på Campus Gotland

Kurslitteratur i tryckt format söker du i Almedalsbibliotekets söktjänst. Du behöver ett lånekonto på Almedalsbiblioteket för att kunna låna och reservera tryckta böcker. Kurslitteratur som finns som e-bok hittar du i bibliotekets söktjänst.

För dig med läsnedsättning

Studenter som har någon form av läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur. Läs mer om anpassad kurslitteratur och se MTM:s katalog Legimus.

Hur mycket får jag kopiera?

Om du vill kopiera böcker från bibliotekets samlingar, antingen digitalt eller i tryck, måste vissa villkor uppfyllas. Vad och hur mycket du får kopiera beror bland annat på när boken gavs ut och vad du ska använda kopiorna till. Du är ytterst ansvarig för att uppfylla villkoren och känna till gällande avtal.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!