Avhandlingar – moderna (efter 1855)

Många moderna avhandlingar är tillgängliga i elektronisk form. Det gäller avhandlingar inom naturvetenskapliga ämnen som bygger på publicerade forskningsartiklar, så kallade sammanläggningsavhandlingar. Det gäller även många avhandlingar inom andra områden, men inte alla.

Sök efter moderna avhandlingar

  • Biblioteks söktjänst – avgränsa till materialtypen "Avhandlingar" för att hitta avhandlingar som finns på biblioteket.
  • Libris – avgränsa till materialtypen "Avhandlingar" för att hitta avhandlingar på högskole- och universitetsbibliotek över hela landet.
  • DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet – avhandlingar och andra publikationer från mestadels svenska, universitet och högskolor. Många av dem finns i fulltext. Du kan begränsa sökningen till avhandlingar.
  • SwePub – samsökning av artiklar, konferensbidrag, avhandlingar etc. i svenska universitets och högskolors publiceringsdatabaser. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde.
  • Katalog -1962 – innehåller en del svenska och finska avhandlingar i Uppsala universitetsbibliotek tryckta 1855-1962. Avhandlingarna kan endast sökas på författarens namn.
  • OAIster – avhandlingar och andra publikationer som finns fritt tillgängliga i fulltext från många högskolor och universitet runtom i världen.
  • Dissertations & Theses (ProQuest) – referenser till avhandlingar från universitet runtom i världen, från 1980 med utförliga abstracts. Fulltext finns från 1997 och kan beställas online. De första 24 sidorna finns fritt tillgängliga.
Avhandlingar som spikats upp på en anslagstavla

Köpa avhandlingar

Vill du köpa avhandlingar i Acta-serien, se Acta Universitatis Upsaliensis.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är öppen!